Entrees Gilze en Rijen

Entrees Gilze en Rijen

Aanleg: 2018

Opdrachtgever: gemeente Gilze en Rijen

Opdracht: ontwerp voor kleurige herkenbare entrees bij de vier kernen van Gilze en Rijen.

De entrees van Gilze en Rijen zijn een belangrijk visitekaartje voor de kernen. De gemeente wilde een kleurrijk en opvallend ontwerp voor enkele entrees binnen de dorpen. Ik heb voor de gemeente eerst een beknopte visie opgesteld voor het gebruik van vaste planten en strakke hagen. Het gebruik van vaste planten in het openbaar groen is een trend die steeds meer te zien is. Door deze in grotere groepen toe te passen in combinatie met blokhagen ontstaat een herkenbaar beeld dat op verschillende manieren  toegepast kan worden.

beplantingsplan

Drie entrees zijn uitgewerkt. De beplantingsplannen bestaan uit groepen vaste planten, die zijn uitgezocht op kleur en sfeer die ze uitstralen. Maar ook is gestreefd naar een mooi beeld gedurende de 4 seizoenen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van planten met een mooi wintersilhouet, zoals siergrassen. Een bollenmengsel zorgt voor kleur in het voorjaar. De vaste planten moeten stevige en dichtgroeiende soorten zijn, zodat het onderhoud wordt beperkt.

klavertje vier

Een apart onderdeel van de visie is een herkenbare blikvanger, een symbool voor alle vier de kernen: Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Hiervoor is het klavertje vier gekozen: een gelukssymbool, waarbij de vier blaadjes de vier kernen van de gemeente voorstellen. Tevens symboliseert het eenvoud, agrarisch landschap en natuur, maar ook het industriële karakter van de gemeente komt tot uiting in het gebruikte materiaal.

De blikvanger is samen met de gemeente en TBB Gilze uitgewerkt tot een kunstwerk van Cortenstaal van 2,5 m hoog. De klavertjes zijn feestelijk onthuld door Wethouder Aletta van der Veen in Molenschot op 15 maart. In de kern van Hulten was nog geen ontwerp mogelijk vanwege de toekomstige wegreconstructie.