Landschappelijke inpassing bedrijventerrein

Ook voor projectontwikkelaars stel ik landschappelijke inpassingen op. Hierbij probeer ik heldere tekeningen te maken waarbij de schaal van de nieuwe bebouwing goed te vergelijken is met het aan te planten groen. Om een goede beplantingskeuze te kunnen maken, besteed ik veel aandacht aan het actueel houden van mijn planten- en bomenkennis. Bij een landschappelijke inpassing maak ik de afweging tussen enerzijds landschappelijke en ecologisch waardevolle soorten, en anderzijds klimaatbestendige en minder ziekte- en plaaggevoelige soorten.