Landschappelijke inpassing VAB-impuls

Landschappelijke inpassing, VAB-impuls, 2019

Een deel van mijn werk is ook het opstellen van landschappelijke inpassingen voor (voormalige) boerenbedrijven. Ik probeer hierbij zoveel mogelijk de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren voor het landschap. Hierbij zoek ik naar de onderliggende verhalen van vroeger, die terugkomen in landschapselementen, zoals oude straten, bosjes. Maar ik vind het vooral heel belangrijk dat de toekomstige gebruiker er zelf van kan genieten. Dit is essentieel voor het langdurig behoud van de landschappelijke inpassing.

In het kader van VAB-impuls van de Provincie Noord-Brabant ben ik onlangs aangesteld als specialist landschapsarchitectuur. Hierbij geef ik advies aan boeren die hun bedrijf een nieuwe functie willen geven. In overleg werk ik uit hoe ze dit landschappelijk vorm kunnen geven en zo een meerwaarde kunnen bieden aan hun omgeving, maar bovenal voor hun eigen project.