Landschapsarchitectuur

Als landschapsarchitect werk ik voornamelijk in het buitengebied, in en rondom dorpen, bij landgoederen en vakantieparken. Ik kan u helpen bij het ruimtelijk vormgeven van uw ideeën en landschapsadvies geven. Indien u hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met mij. Desgewenst kan ik een uitgebreide portfolio toezenden.

Verhaal van de plek

In een ontwerp probeer ik steeds het onderliggende verhaal van een locatie te ontrafelen, en dit als uitgangspunt te gebruiken in het ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld de geschiedenis van een landgoed of gebied zijn. Ik heb ervaring met het opstellen van historisch verantwoorde plannen voor groen erfgoed, met name landgoederen. Maar ook de toekomstige functie vertelt een deel van het verhaal. De betekenis die de mensen nu en in de toekomst aan een plek geven is belangrijk, het gaat niet alleen om functionaliteit maar ook het gevoel erbij. Soms is de toekomst nog onduidelijk en is er ruimte voor flexibiliteit nodig. Door de verwevenheid van de verhalen ontstaat een betekenisvolle plek waar de gebruiker zich mee verbonden voelt en die past in de omgeving.

Ecologisch uitgangspunt

Met de natuur mee ontwerpen is een ander belangrijk principe dat ik graag gebruik in mijn ontwerpen. Het onderhoud is minder intensief als de beplanting goed is afgestemd op de plek. De natuurwaarde van de plek wordt verhoogd doordat er meer bloeiende en inheemse soorten staan die insecten en andere dieren aantrekken. Een groene omgeving is belangrijk voor de mens om te kunnen ontspannen. Een kleurrijke beplanting met bloemen en weelderig groen maken de omgeving veel aantrekkelijker.

Klimaat en duurzaamheid

Ook vind ik het belangrijk om klimaatbestendig te ontwerpen en duurzame materialen te gebruiken. Maar belangrijker dan het zoeken naar het meest klimaatneutrale ontwerp vind ik het nadenken over de toekomst van het plan. Hoe gaat het gebruikt en beheerd worden? Wat gebeurt er na 10 jaar?  Kan het er dan nog steeds zo uit zien als bedoeld? Het is volgens mij belangrijk om als landschapsarchitect geen kortstondige trends te willen volgen. Werken met groen vraagt om een langetermijnvisie die verder kijkt dan wie nu leeft. Door een ontwerp zo te maken dat het flexibel en toch robuust is, kan het de snelle veranderingen aan in onze maatschappij.